Válečkové regály

Válečkové regály jsou vhodné pro skladování velkého množství palet stejného druhu. Konstrukce je tvořena rámy s nosníky, na kterých jsou uloženy válečkové dráhy, které tvoří nosné a brzdové válečky. Délka každé dráhy je dána počtem skladovaných palet. Palety se samočinně pohybují díky mírnému náklonu dráhy. Pohyb je udržován nosnými válečky, jeho rychlost kontrolována pomocí brzdových válečků. Po odebrání krajní palety se ostatní vždy posunou automaticky k odebíracímu místu.

Princip skladování

Tento způsob skladování funguje na principu LIFO(last in, first out). To znamená, že jako první je odebrána paleta, která byla vložena jako poslední. Válečkové regály jsou tak velice jednoduchým a efektivním řešení pro uskladnění palet a zaplnění skladu.

Použité válečkové dráhy